Eesti

Meist endist

 • Toetame Saksa ja Lääne-Euroopa ettevõtteid nende laienemisel Eestisse, Lätisse ja Leedusse
 • Tegutseme Baltikumis juba Gorbatšovi perestroika perioodist saadik, st me tunneme Baltikumi turgu üle 15 aasta
 • Võimaldame oma Saksa ja Lääne-Euroopa klientidele samaaegset juurdepääsu kõigi kolme Balti riigi turule
 • Meil on ulatuslik koostööpartnerite võrgustik nii Saksamaal kui ka kõigis kolmes Balti riigis

 

Meie tegevusprofiil

Toetame Saksa ja Lääne-Euroopa ettevõtteid professionaalselt ja küllaldaselt nende laienemisel Eestisse, Lätisse ja Leedusse. Meeleldi toetame ka Teie ettevõtet laienemisel Saksamaale või Lääne-Euroopasse.

Meie firmal on üle 16 aasta pikkune turu-, keele- ja maatundmise kogemus Baltikumis ning lisaks sellele aastatepikkune kogemus saksa tööstus- ja jaekaubanduskinnisvara arengu-, rendi- ja turustamise valdkonnas. Me müüme Baltikumis pidvalt ehituskõlblikke ehituskrunte, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

 • ehituskrundi suurus on 6.000 kuni 20.000 m² või suurem
 • asukoht tiheda liiklusega tänava ääres ja rohkestiasustatud elamupiirkondade läheduses
 • hea nähtavus tänavalt
 • alates 20.000 elanikuga linnades

Kui Teil tekib soov osta Berliinis investeerimisobjektina elu-ja ärihoone või erakorter, oleme valmis Teid meelsasti nõustama. Palun küsige meie pakkumisi.

 

Meie partnerid saavad kasu järgmistest eelistest ja koostööst:

 • Tegutseme Baltikumis alates aastast 1989
 • Meie firma asutaja Michael Harter valdab vabalt saksa, inglise ja eesti keelt
 • Võimaldame oma klientidele samaaegset juurdepääsu kõigi kolme Balti riigi turgudele ja Baltikumi klientidele juurdepääsu Saksamaale ja Lääne-Euroopale
 • Läheneme individuaalselt oma klientide vajadustele ja pakume neile sobivaid lahendusi

Meie koostööpartnerid on:

Kinnisvarainvestorid
Nõustame ja toetame Saksa ja Lääne-Euroopa kinnisvarainvestoreid Eestis, Lätis ja Leedus suurte tööstushoonete ostmisel nagu nt ostukeskused, büroohooned, hotellid, logistikakeskused. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on müügiks pakkuda huvipakkuvaid tööstushooneid Eestis, Lätis või Leedus.

Jaekaubandusketid
Toetame Saksa ja Lääne-Euroopa jaekaubanduskette nende laienemisel Baltikumis ja aitame neil leida sobivat asukohta ostukeskustes, jalakäijate tsoonis, vanalinnas jne. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on pakkuda sobivaid jaekaubanduspindu rentimiseks või müügiks.

Frantsiisettevõtted
Saksa ja Lääne-Euroopa frantsiisettevõtjaid toetame sobivate frantsiisisaajate ja kvalifitseeritud kaastöötajate otsingul.

 

Firma asutaja


Asutaja ja omanik
Michael Harter

 • aastatepikkune ärialane projektijuhtimine nimekate Berliini kinnisvarainvestorite juures
 • suurte tööstushoonete (ostukeskuste, erialaturgude, büroode, hotellide jms) arendamine
 • mitmeaastane töökogemus kinnisvaramarketingi ja tööstusobjektide/ -projektide müügi/rentimise sektorites
 • pankuri haridus
 • diplomitöö Toronto ostukeskuste arengute ja Kanada jaekaubanduse muutuste teemal
 • magistritöö regionaalse majandusarengu kohta Eestis (lühendatud versioon on avaldatud koos professor Reiner Jaaksoniga väljaandes "Communist Economies & Economic Transformation"
 • ülikooliõpingute lõpetamine diplomeeritud insenerina (linna- ja regionaalplaneering) Berliini Tehnikaülikoolis
 • M.A.-õpingud (majandusgeograafia erialal) Toronto Ülikoolis
 • lõpetanud kinnisvarateadlasena õpingud Berliinis European Business School´is
 • võimeline läbirääkimisi pidama saksa, inglise ja eesti keeles
 • reeglipärased visiidid kõigises kolme Balti riiki alates aastast 1989
 • suurepärased teadmised Baltikumi regiooni ja kultuuri kohta
 • Berliini Saksa-Eesti Seltsi juhatuse liige
 • European Business School´i kinnisvaraökonoomia kraadijärgsete erialade vilistlaste ja toetajate ühingu (immoebs) liige

 

Harter Hanse Consult järgib hansatraditsioone

Harter Hanse Consult järgib 12. -17. saj. peamiselt saksa kaupmeeste ühendusena Põhja-Euroopas tegutsenud Hansa Liidu traditsiooni. Aja jooksul sai sellest ühendusest Lüübeki juhtimisel hansalinnade liit, millesse on vahepeal kuulunud üle 70 linna ning millega olid ühenduses veel lisaks 130 linna.

Selle varase võrgustiku põhiline mõjuala asus Läänemere ääres. Saksa Ordu poolt valitsetav Baltikum kujutas siin endast Hansa Liidu olulist osa. Selle traditsiooni tõestuseks on nimekad hansalinnad nagu Riia, Ventspils, Tallinn, Tartu ja Pärnu. Leedu linnades Vilniuses ja Kaunases paiknes kaubanduskoja peakorter ning seega on need samuti seotud Hansa Liiduga.

Selle Läänemere majandusliku koostöö traditsiooniga liitub Harter Hanse Consult oma tegevuse ja rikkalike ärikontaktide kaudu Saksamaa ja Eesti, Läti ning Leedu vahel. Sama kontekstiga sobituvad ka firma nimi ja logo.

 

Baltikum

Lühiülevaade majandusandmetest

 • Kitsamas tähenduses hõlmab Baltikum Läänemere-äärseid naaberrike Eestit, Lätit ja Leedut, mis aastail 1918-1940 juba kord olid iseseisvad riigid ning 1991 oma iseseisvuse taastasid
 • Pealinnad on Tallinn, Riia ja Vilnius
 • Kõik kolm "Balti tiigrit" on alates 1. maist 2004 Euroopa Liidu liikmesriigid
 • Euroopa Liidu võrdlusandmete kohaselt on Baltimaade sisemajanduse kogutoodangu näitaja ühe inimese kohta madal, ent arvestades SKP üle keskmise kasvunäitajad möödunud aastatel, kuulub nende riikide rahvamajandus koige jõudsamalt arenevate hulka
 • SKP majanduskasvunäitajad olid 2004 6,2% Eestis, umbes 6,7% Leedus ning 8,5% Lätis
 • Mainitud majanduskasvu mootoriks on eelkõige siseturu nõudlus
 • Arengu puudusteks on kaubandusbilansi defitsiit
 • See ei põhjusta siiski probleeme, niikaua kui Baltikum on rahvusvaheliste investeeringute sihtpunkt, mis käesoleval ajal ka suuresti nii on
 • Balti riikide majanduslik edu põhineb peamiselt vabal konkurentsil, liberaalsel majanduspoliitikal ja püsival fiskaalpoliitikal
 • 90-ndate aastate majanduslik ümberstruktureerimine toimus endiste riigiettevõtete erastamise ja Venemaa turust eraldumise tähe all
 • Tänasel päeval on peamisteks kaubanduspartneriteks järgmised riigid: Skandinaaviamaad, Saksamaa, Suurbritannia, Venemaa ja ka Balti riigid omavahel
 • Euroopa Liidu liikmesriigi staatus toetab rahvusvaheliste otseinvesteeringute juurdevoolu, nagu ka väljavaade enne mitmeid teisi Euroliidu kandidaatriike euro kasutusele võtta
 • Baltimaad taotlevad võimalikult peatset euro kasutuselevõttu, mis peaks arvatavasti toimuma aastal 2008
 • Eesti ja Leedu liitusid juba 27. juunil 2004 Euroopa vahetuskursi mehhanismiga (ERM II) ning kohustuvad kitsastest kõikumisulatustest euro kindlaksmääratud vahetuskursil kinni pidama

Palun võtke meiega ühendust emaili teel info@hhc-consult.de või telefonil 0049-30-39909199. Nõustame Teid meeleldi.